بر اساس مروری بر پویش داده های SUN DAY ، منابع انرژی های تجدید پذیر (به عنوان مثال، بیومس، زمین گرمایی، انرژی آبی،انرژی خورشیدی وانرژی باد) حدود یک چهارم تولید برق کشور را در هشت ماه اول سال 2022 تأمین کردند.

بر اساس اخرین گزارش EIA( ماهنامه انرژی برق) با داده هایی تا 31 اگوست 2022، طی هشت ماهه اول سال 2022 منابع انرژی تجدید پذیر (شامل سیستم های خورشیدی در مقیاس کوچک)خروجی انرژی الکتریکی خود را حدود 17.5 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش دادند. از ابتدای سال تا کنون، انرژی های تجدید پذیر حدود 23.3 درصد از تولید برق ایالات متحده را تامین کردند و این در حالیست که این رقم در دوره مشابه سال گذشته 20.6 درصد بود.

برای یک دوره هشت ماهه، تولید برق توسط باد 22 درصد افزایش یافت و 10 درصد از کل تولید برق را شامل شد. در همین حال منابع خورشیدی با 26.9 درصد افزایش 5 درصد از خروجی برق کشور را تامین کرد. همچنین تولید برق توسط انرژی هیدروپاور 10.5 درصد افزایش یافت و 6.7درصد از کل تولید برق را شامل شد. تولید برق توسط انرژی زمین گرمایی نیز  0.7 درصد رشد داشت و این در شرایطی بود که تولید برق به واسطه ترکیب چوب و دیگر زیست توده ها 2.1 درصد کاهش داشت.

در مجموع در دو سوم اول سال 2022 منابع انرژی تجدید پذیر به ترتیب 17.9 درصد و 23.3 درصد تولید برق بیشتری نسبت به زغال سنگ و انرژی هسته ای داشتند.

در حقیقت در پنج سال گذشته منابع انرژی تجدید پذیر از جایگاه چهارم به دوم ارتقا یافتند و این درحالیست که تولید انرژی الکتریکی توسط زغال سنگ و انرژی هسته ای به رتبه های سوم و چهارم سقوط کردند.

در پنج سال گدشته سهم زغال سنگ از تولید برق کشور 30.3 درصد بوده و سهم انرژی هسته ای 19.6 درصد بوده است، اما اکنون سهم ان ها به ترتیب به 19.8 و 17.6 درصد سقوط کرده است. در عین حال سهم انرژی های تجدید پذیر از 18.2 به 23.3 درصد ارتقا یافته است. اگر چه گاز طبیعی پیشتازی خود را با تامین 38.5 درصد از انرژی برق ایالات متحده در مقابل سایر منابع حفظ کرده است.

مدیر اجرایی پویش SUN DAY “کن بوسانگ” ذکر کرد: این آمار های اخیر نشان میدهند که انرژی های تجدید پذیر میتوانند به خوبی در مسیر پیشی گرفتن از پیش بینی EIA مبنی بر تامین 22 درصد تولید انرژی امریکا در 2022 و 24 درصد در 2023 باشند. با تقویت قانون کاهش تورم سهم انرژی های تجدید پذیر میتواند به راحتی از 25 درصد فراتر رود.

منبع : solar power world